Klachtenregeling Suri-Change

Suri-Change neemt bij haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid in acht en houdt daarbij naar beste vermogen rekening met de belangen van cliënten en andere belanghebbenden. Toch kan het voorkomen dat de dienstverlening van Suri-Change niet (geheel) in overeenstemming is met uw wensen. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Teneinde klachten snel, correct en efficiënt af te handelen, heeft Suri-Change procedures geïmplementeerd ten behoeve van de registratie en afhandeling van klachten.

  • Klachten kunnen telefonisch worden gemeld aan de klachtenmanager;
  • Klachten kunnen ook per e-mail worden gemeld aan de klachtenmanager;
  • U kunt ook persoonlijk langs komen bij een van onze filialen;
  •  Suri-Change onderzoekt uw klacht en komt er zo spoedig mogelijk bij u op terug;
  • Indien nodig worden processen binnen Suri-Change aangepast om klachten in de toekomst te voorkomen;
  • Zie onze contact gegevens voor de relevante contact gegevens;