Over ons

Meer dan een kwart eeuw geleden opende Suri-Change B.V. (Suri-Change) haar eerste vestiging in Rotterdam. Het bedrijf werd opgericht door Dr. Chan Baidjnath Misier (Chan Misier), die ook sedert 2005 de President Commissaris van de Surichange Bank in Suriname is. Deze bank is de snelst groeiende bank in Suriname. Haar producten op maat, tarieven, dienstverlening en snelheid zijn sterk concurrerend. Het concept is een kunstzinnig outfit: ‘Gallery Banking: een model van het zakendoen in een comfortabele stijlvolle omgeving binnen de moderne tijdgeest.’ Suri-Change is gespecialiseerd in moneytransfers en wisseltransacties. Door haar jarenlange ervaring en expertise is zij grensverleggend bezig. Dankzij haar enorme klantenkring is zij uitgegroeid als een betrouwbare internationale organisatie en heeft zij een wereldwijd agenten netwerk opgebouwd. Personen en bedrijven in meer dan 70 landen doen graag zaken met ons. Onze diensten worden vooral gekenmerkt door een lage drempel, prijs, uitstekende service en snelheid. Met de continue gedrevenheid om nationale en internationale expansie is Suri-Change op weg een wereldwijde marktleider te worden.

Oorsprong

In 1986 werd Surigoud B.V. (Surigoud) als voorloper van Suri-Change B.V. opgericht. Surigoud was opgericht als juweliersbedrijf annex groothandelaar in goud. Zonder haar karakter van juweliersbedrijf nochtans op te geven ging het bedrijf opereren op twee pijlers: het juweliersbedrijf en het geldtransferbedrijf (remittances), beide gevestigd in hetzelfde pand aan de West-Kruiskade in Rotterdam.

Surigoud B.V. stelt zich op als een Surinaams bedrijf in Nederland. Als bedrijf is het logischerwijs onderworpen aan de vigerende wettelijke bepalingen die gelden voor het Nederlandse bedrijfsleven. De aard van de dienstverlening rechtvaardigt echter ook de identificatie met de doelgroep Surinamers en het land Suriname. Vanuit het Surinaamse perspectief bezien, is het bedrijf een bruggenhoofd in de Nederlandse financiële sector. Vanuit Nederland bezien is het een Nederlands bedrijf met specifieke expertise in huis dat het Nederlandse bedrijfsleven een ‘pied‑à‑terre’ biedt in het buitenland in het algemeen en in Suriname in het bijzonder. Ziedaar het imaginaire tweelandenpunt dat in de praktijk van het grensoverschrijdende geldverkeer gestalte krijgt. Het bedrijf bouwt ‘financiële bruggen’ tussen verschillende landen, partijen en culturen en dient als ‘One Window’ shop voor particulieren en bedrijven die snel, kort en bondig, maar ook veilig, grensoverschrijdend zaken willen doen.

Toezicht en Controle

Naast de wetten en regels die voor geldovermaking van kracht zijn in de landen van de correspondenten staat Suri-Change onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en garandeert uw overmaking.

  • Surigoud opgericht als juweliersbedrijf en het geld transfer bedrijf, beide gevestigd in hetzelfde pand aan de West Kruiskade in Rotterdam

Onze passie uiten wij in ons dienstverlening

Onze Landen