Privacy Verklaring Suri-Change

Uw persoonsgegevens, daar gaan wij zorgvuldig mee om. 

Voor Suri-Change, onze filialen en geassocieerde bedrijven (“Surichange” of “wij” of “ons”) is privacy een belangrijk thema. Als u klant bent van ons dan gebruiken wij uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres maar ook uw IP-adres. Uiteraard zijn er hiervoor regels en wij houden ons daaraan. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.  

OMVANG VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

Als u klant bent van ons of, wanneer u interesse heeft getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan geldt deze privacyverklaring voor u. Wij gebruiken dan uw persoonsgegevens. Wanneer u onze website bezoekt, ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die niet een dienst van ons heeft afgenomen.

Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kunt doen (zoals het gebruiken, verwerken en vernietigen van gegevens). Dit doen wij bijvoorbeeld wanneer wij persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie wij onze diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven, of van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van deze bedrijven.

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld gemachtigde zijn voor onze klanten.

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van personen met wie wij geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van degene aan wie u geld overmaakt. Bent u een van deze personen? Dan is deze privacyverklaring ook voor u bedoeld.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Suri-Change uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Persoonlijke informatie betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

Wanneer u gebruikmaakt van onze digitale of retaildiensten, ons contacteert, of lid wordt van onze loyaliteitsprogramma’s (tezamen, de “diensten”), dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u en uw relaties. Persoonsgegevens zeggen iets over u. Wij kunnen deze persoonlijke informatie samen met andere informatie gebruiken die tijdens onze relatie met u verzameld of gegenereerd wordt. Wij verzamelen verschillende soorten van persoonlijke informatie over u, waaronder:

 • Contactinformatie, bijvoorbeeld uw naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht, geboortedatum  en  identificatiegegevens;
 • Transactie-informatie, met inbegrip van uw geldovermakingen en betaalde facturen;
 • Bankgegevens, bankrekening en bankpasgegevens;
 • Zakengerelateerde informatie die ons helpt bij het verlenen van onze diensten aan u, bijvoorbeeld lidmaatschap in onze loyaliteitsprogramma’s, gebruik van onze diensten, en marketingkeuzes;
 • Compliance informatie, inclusief fraudepreventie, identiteitsverificatie en sanctiecontroles. Documenten die de herkomst en bestemming van de transacties verantwoorden, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of een bankafschriften;
 • Bij onze online diensten of via de app verzamelen wij en bewaren deze versleuteld uw gebruikersnaam, wachtwoord en controle vragen. Ook uw IP adres en locatie zal worden verzameld, zodat u kan worden herkent bij uw volgende bezoek;
 • Camerabeelden bij onze filialen.

Om een geldovermakingen uit te voeren of gebruik te maken van andere betalingsdiensten, moet u bepaalde informatie verstrekken die wij nodig hebben om de overdracht uit te voeren. Wij vragen u deze informatie zodat wij aan onze wettelijke plichten kunnen voldoen. Indien bepaalde persoonlijke informatie niet verstrekt wordt kan dit een negatieve invloed hebben op de uitvoering van onze diensten voor u. Informatie die wij kunnen vragen zijn o.a. de gebruikte identificatiewijze om een transactie te verzenden of te ontvangen (indien door de wet voorgeschreven), met inbegrip van het identificatie- of een kopie van het identificatiedocument, transactieactiviteit, bankrekening en betalingsinformatie. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken bij het raadplegen van (openbare) bronnen, zoals het BKR, kranten, internet en sociale media.

Wanneer u gebruikmaakt van onze mobiele applicaties, digitale of online diensten, kunnen wij ook persoonlijke informatie verzamelen over het domein en de host van waar u toegang tot het internet krijgt, het IP-adres van uw PC of ID van uw toestel, geolocatie indien geactiveerd, informatie over uw toestel (bijvoorbeeld eigenschappen, instellingen, opslag- en gebruiksinformatie), browser en bedrijfssysteemsoftware, sociale profielen en netwerkinformatie, datum en tijd van toegang tot onze websites en het adres van de site van waar u zich met onze website verbindt wanneer u ons bezoek. Wij verzamelen persoonlijke informatie over uw onlineactiviteit zoals beschreven in de paragraaf  “COOKIES EN INTERNETTECHNOLOGIE.”

 • Suri-Change verzamelt uw persoonlijke informatie op verschillende manieren:
 • Door transactieformulieren en uw interacties met onze agenten en partners;
 • Door online formulieren, registraties voor loyaliteitsprogramma’s, en andere onlinediensten die wij aanbieden (waarvan sommige door derden in naam van Suri-Change beheerd kunnen worden);
 • In geval van klantensupport of -advies, met behulp van e-mail, post, callcenters of live chat;
 • Door het proces van behoud of upgraden van onze diensten;
 • Door middel van geautomatiseerde middelen zoals communicatieprotocollen, e-mail communicaties en cookies;
 • Door onze mobiele applicaties (waarvan sommige door derden in naam van Suri-Change beheerd kunnen worden);
 • Door uw gebruik van sociale media of andere openbare databronnen; en
 • Door uw interesse in advertenties van Suri-Change die op sites van derden geplaatst worden.

Behalve uw persoonlijke informatie die wij van u verzamelen kunnen wij ook persoonlijke informatie verzamelen van de persoon waarnaar u geld stuurt of waarvan u geld ontvangt, evenals onze agenten, serviceproviders, zakenpartners, identiteitsverificatiebedrijven, bedrijven gespecialiseerd in betalings- en frauderisicomanagement, wetshandhavingsinstanties, en commerciële en openbare databronnen.

Wanneer u een aanvraag indient om agent te worden, zullen wij de door u verstrekte persoonlijke informatie gebruiken om uw aanvraag te onderzoeken en om te controleren of u geschikt bent om agent te worden.

DOELEN EN WETTELIJKE BASIS OP BASIS WAARVAN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens mogen gebruiken bij de volgende gebeurtenissen:

Dienstverlening

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor verrichten van onze dienstverlening, bijvoorbeeld als u een rekening wilt betalen of geld wilt wisselen of overmaken.

Wettelijke verplichting

Er zijn in de wet veel regels vastgelegd waaraan wij ons als betaalinstelling moeten houden. In deze regels staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen en soms aan anderen moeten geven. Wij geven hier enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen:

 • Wij moeten maatregelen nemen om fraude, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Wij vragen u om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. Daarom bewaren wij een kopie van uw identiteitsdocument.
 • Wij hebben verplichtingen uit verschillende wetten die ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Wij moeten soms persoonsgegevens delen met toezichthouders, zoals de De Nederlandsche Bank (DNB).  Wanneer de wet of de toezichthouder aangeeft dat wij uw gegevens moeten vastleggen of gebruiken, zijn wij verplicht dit te doen. Het maakt dan niet uit of u klant bij ons bent of niet. Betaalinstellingen moeten controleren of klanten of vertegenwoordigers van (zakelijke) klanten echt zijn wie ze zeggen te zijn. Ook moet een betaalinstelling van elke klant een kopie van het identiteitsbewijs bewaren.

Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij bij dienstverlening aan u: Dit bevat het gebruik van persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van geldovermakingen, betalingsdiensten, prepaid kaarten, of loyaliteitsprogramma’s. Wij kunnen deze informatie gebruiken in de uitvoering van een contract of overeenkomst met u of wanneer een contract of overeenkomst voor een van de hierboven of voor andere producten of diensten zal worden aangegaan.

Uw persoonlijke gegevens is bestemd voor zakendoeleinden: Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Om dit te kunnen onderzoeken, gebruiken wij uw persoonsgegevens. Wij doen onderzoek naar trends en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren en verder te ontwikkelen. Dit bevat het gebruik van uw persoonlijke gegevens om onze producten, locaties, diensten, handelingen, de werking van deze site en uw klantervaring te analyseren en te verbeteren.

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor wettelijke en compliance doeleinden:

Wij zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen te bestrijden of te voorkomen. Bijvoorbeeld bij fraude of terrorisme. Zodat wij de veiligheid en integriteit van de financiële sector, Suri-Change, onze medewerkers en u als klant kunnen waarborgen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze waarschuwingssystemen.  Dit doen wij voor bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorismebestrijding, detectie, preventie en vervolging van fraude en diefstal evenals preventie van onrechtmatige of verboden gebruik van onze diensten. Dit kan ook het gebruik van uw gegevens bevatten om uw identiteit te valideren en identificeren en de inzet van derden om ons hierbij behulpzaam te zijn. Wij spelen als betaalinstelling een belangrijke rol in de samenleving. Zo helpen wij mee met het bestrijden van financiering van terrorisme, witwassen en fraude.

Camerabeelden, telefoongesprekken en mail

Als u een kantoor bezoekt, kunnen wij camera-opnames van u maken. Dit doen wij voor de veiligheid. Het is ook mogelijk om via telefoon of mail contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld voor een advies. Ook kunnen wij uw telefoongesprekken met onze collega’s opnemen. Dit doen we om:

 1. onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld om onze medewerkers te coachen of te beoordelen;
 2. vanwege een wettelijke verplichting;
 3. bewijs te kunnen leveren;
 4. om fraude te voorkomen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie verwerken op basis van uw instemming: Dit heeft betrekking op instemming om marketingcommunicaties te ontvangen of wanneer dat door de wet wordt vereist. Indien wij uw instemming vragen zullen wij u informeren over het beoogde doel waarvoor uw informatie verwerkt zal worden.

Wij zullen u informeren wanneer uw informatie nodig is om de door u aangevraagde diensten te verstrekken of wanneer dit door de wet vereist is. In bepaalde gevallen, zoals bij het uitvoeren van geldovermakingen, is het mogelijk dat wij u alleen onze diensten kunnen aanbieden wanneer u bepaalde informatie verstrekt.

COOKIES & INTERNET TECHNOLOGIE

Wij gebruiken internet technologieën zoals cookies en web beacons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het volgende:

 • Ter ondersteuning van het verlenen van diensten aan u en om u te helpen om de beste ervaring met behulp van deze website te beleven;
 • Om u toe te staan om tijdens uw bezoek van webpagina’s te veranderen zonder dat u hiervoor uw wachtwoord opnieuw moet invoeren;
 • Om tijdelijk activiteit op onze website te traceren;
 • Om te bepalen of u onze website vanaf een banner of vanaf een geassocieerde website bereikt heeft;
 • Om informatie te verstrekken specifiek voor uw interesses op bijkomende websites;
 • Om de effectiviteit van onze promotiecampagnes beter te begrijpen en of om te weten u op onze promotieberichten gereageerd heeft;
 • Om u tijdens uw bezoek aan de website te identificeren, de inhoud van de website voor u te personaliseren en om u behulpzaam te zijn bij de uitvoering van transacties en bij de toegang tot informatie van uw account.

Suri-Change heeft het beheer van cookies door de gebruiker op onze websites mogelijk gemaakt. Wij zullen alleen cookies lezen en schrijven op basis van uw voorkeursniveau. (Opmerking: cookies die ingesteld werden voordat u uw voorkeursniveau veranderd heeft blijven op uw computer behouden; om ze te verwijderen, zie uw browserinstellingen en, indien nodig, de “Help” functie van uw browser). Indien uw browser JavaScript niet ondersteunt, dan kunt u het gebruik van cookies alleen door de instellingen van uw webbrowser beheren. Belangrijk: indien u alle cookies op uw browser deactiveert, dan zal dit de eigenschappen van deze site beperken, en kan dit invloed hebben op de uitvoering van uw transactie.

DERDEN

Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening.

Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening. Dat heet uitbesteden en deze bedrijven noemen wij agenten. Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar aan hen geven. Er zijn regels waar betaalinstellingen zich dan aan moeten houden. Wij kiezen deze bedrijven zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

Soms schakelen wij andere partijen in die ook diensten verlenen, zoals advocaten, accountants of deurwaarders. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens.

Overheidsinstanties kunnen persoonsgegevens van u bij ons opvragen. In de wet staat wanneer wij die moeten geven.

Wanneer u geld overmaakt naar het buitenland kunnen buitenlandse partijen uw persoonsgegevens bij ons opvragen, zoals lokale toezichthouders, banken, betaalinstellingen en/of overheden. Zij doen dit bijvoorbeeld om onderzoek te doen.

Suri-Change website kan verbonden zijn met websites van derden of kan bereikbaar zijn vanaf websites van derden. De inhoud of de privacy beleid van de derde partij hebben wij niet gecontroleerd en zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze sites, hun inhoud of hun privacy beleid. Wij onderschrijven geen websites van derden en geeft geen garantie voor informatie, software of andere producten of materialen die u daar kunt vinden, of voor resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van deze sites.

VERTROUWELIJKHEID EN BEVEILIGING

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen;
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens;
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Wij streven naar fysieke, technische en organisationele beveiligingen die de van toepassing zijnde wetten en regelgeving om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, niet toegelaten onthulling of toegang, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. Wij streven er eveneens naar om informatietoegang te beperken tot onze werknemers, agenten en vertegenwoordigers die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Juist vanwege uw veiligheid kunnen wij niet in detail treden over de exacte maatregelen die wij nemen. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien weleens te maken hebt gehad:

 • Beveiligen van onze onlinediensten;
 • In twee stappen vaststellen wie u bent (authenticatie);
 • Controlevragen wanneer u met ons belt;
 • Eisen aan de manier van het versturen van vertrouwelijke documenten;
 • Extra beveiligde berichten in de Suri-Change app en Online Money Transfer voor vertrouwelijke informatie.

Het is ook mogelijk dat derden u onrechtmatig instrueren om persoonlijke informatie aan hen te onthullen terwijl zij zich voordoen als Suri-Change.

WIJ KUNNEN UW INFORMATIE DELEN

Indien hiervoor een redelijke noodzaak bestaat omwille van een van voornoemde redenen, kunnen wij uw informatie onthullen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw naam, klanten ID nummer, adres, transactiepatronen en bankrekening aan de volgende types van organisaties of partijen:

 • Bedrijven van de Suri-Change groep, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Surichange Bank N.V.  (Suriname), Samhita Holding B.V. (Nederland), Rightcard Payment Services Ltd (Engeland);
 • Onze agenten of zakenpartners die de door u aangevraagde specifieke service of geldoverdracht uitvoeren;
 • Service providers, betalingsverwerkers, bankpartners en gegevensverwerkers die aangesteld zijn om zaken- en klantendiensten voor ons uit te voeren;
 • Service providers en gegevensverwerkers aangesteld om ons behulpzaam te zijn bij het valideren van de juistheid van de door u verstrekte informatie, de bevestiging van uw identiteit en het beheer van risico’s in verband met beveiliging, fraude en identiteit;
 • Derden aan wie u toestemming gegeven heeft om toegang te krijgen tot uw account en/of informatie over uw account om diensten voor u uit te voeren, bijvoorbeeld accountinformatie, serviceproviders en betalingsserviceproviders;

Wij kunnen uw persoonlijke informatie waarover wij beschikken overdragen in verband met een verkoop of overdracht van onze zaken, compleet of gedeeltelijk. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens eveneens delen, zoals vereist of toegestaan door van toepassing zijnde wetten en voorschriften, aan toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, overheidsinstantie in het algemeen, om compliance en wettelijke plichten te vervullen of om de rechten en belangen van Suri-Change of anderen te verdedigen.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN bij internationale Geldovermakingen

Wij sturen uw informatie naar partijen in landen buiten de EER , zoals vereist door van toepassing zijnde wet, toezichthoudende instanties, rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken en overheidsinstanties. Wanneer u geld verstuurt naar of ontvangt van een ander land, zijn wij eveneens verplicht om bepaalde delen van uw persoonlijke informatie met dat land te delen, zoals vereist of toegestaan door de wet. Wij sturen bepaalde persoonlijke informatie van u naar onze datacenters en verwerken ze om onze wettelijke en compliance plichten te vervullen die betrekking hebben op de door ons verstrekte diensten. Wij slaan ook bepaalde persoonlijke informatie op die we verzamelen op basis van hun marketingkeuzes in onze datacenter. Door deze website te gebruiken bevestigt u dat dergelijke informatieoverdracht buiten uw land of uw verblijfplaats mag gebeuren.

Persoonlijke informatie overgedragen buiten de ERR naar landen waarvan de Europese Commissie van oordeel is dat ze niet de passende bescherming bieden, wordt beschermd door passende contractuele clausules of andere EU-goedgekeurde mechanismen, in overeenstemming met de wet. U kunt verzoeken om deze mechanismen te raadplegen met behulp van de contactgegevens in het deel Contact op de website.

Profilering

Als betaalinstelling maken wij gebruik van profilering. Hieronder leest u waarvoor en wanneer we dat doen.

Omschrijving van profilering

De privacywet definieert ‘profilering’ als volgt : “Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing te analyseren of te voorspellen”. De wet laat profilering dus toe.

Fraudebestrijding

Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Helaas krijgen wij te maken met steeds verfijndere vormen van fraude. Wij kunnen maatregelen nemen om de fraude zo goed mogelijk te voorkomen waaronder het gebruik van profilering. Omwille van de veiligheid kunnen wij niet in detail treden over de te nemen maatregelen.

Ongebruikelijke transacties

Als betaalinstelling moeten wij ons houden aan de Wwft. Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transacties en aan transacties die naar hun ‘aard’ een hoger risico op witwassen met zich meebrengen. Hiervoor is het nodig om een risicoprofiel van de klant, dus ook van u, op te stellen en te onderhouden. Als wij een vermoeden hebben dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, melden wij dit bij de autoriteiten.

Klantacceptatie en productacceptatie

Hoe maken wij gebruik van profilering wanneer u een product wilt afnemen? Wij lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u vraagt een (online) betaaldienst bij ons aan.

 • Wij informeren u vooraf over de wijze waarop wij een profiel samenstellen en waarmee u rekening kunt houden;
 • Wij maken een risicoanalyse. Dit doen wij als u een nieuwe klant bent maar ook als u als bestaande klant andere producten van ons wilt afnemen. Uit ervaring kunnen wij een verwachting maken van de diensten die u bij ons zult afnemen. Bijvoorbeeld of u een baan heeft of over vermogen beschikt. Deze kenmerken beoordelen wij;
 • Klanten die normaal gesproken een betaaldienst afnemen delen een aantal kenmerken. En klanten die dat niet kunnen, ook. Op basis van uw kenmerken wordt een profiel opgesteld;
 • Wij vergelijken uw profiel met onze bestaande profielen. Daarna schatten wij het risico in of u de dienst kunt afnemen.

Direct marketing

Wij gebruiken ook profilering om u passende aanbiedingen te doen. Op basis van een aantal kenmerken proberen wij te achterhalen waar uw interesses wel liggen. Wij kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en of u al andere producten bij ons heeft. Alleen als u voldoet aan een bepaald profiel wordt u geselecteerd voor een relevante marketingactie. Natuurlijk toetsen wij het gebruik van persoonsgegevens aan de privacyregels. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Als u geen dienst van ons heeft afgenomen gaan wij na of direct marketing in bepaalde situaties is toegestaan.

Afhankelijk van uw keuzes en op basis van de contactinformatie die u verstrekt, kunnen wij u commerciële mededelingen over onze producten en loyaliteitsprogramma’s toesturen, waaronder offertes per e-mail, telefoon, post, SMS, sociale media en andere communicatie- of digitale kanalen. Wij voeren analyses uit van de informatie waarover wij beschikken om onze klanten beter te begrijpen, met inbegrip van het opstellen van profielen en/of analytische programma’s om onze markering op maat van de klanten te maken of te personaliseren (wanneer u ingestemd hebt met marketing) en om onze producten en diensten aan te passen om ons te helpen om beter in te spelen op uw behoeften en eisen.  U kunt zich steeds afmelden voor de ontvangst van marketingmededelingen. Belangrijk: indien u ervoor kiest om uw instemming in te trekken, is het mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan of profiteren van onze programma’s, diensten en initiatieven waarvoor u eerder uw instemming gegeven heeft.

RETENTIE VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard worden in overeenstemming met verplichte bewaartermijnen voor financiële transacties, bestrijden van witwaspraktijken, of andere voorschriften of wetten. In de andere gevallen zullen wij de informatie enkel behouden zolang dit nodig is voor de specifieke doelen waarvoor de informatie verzameld werd of om een mogelijke vraag te beantwoorden. In de regel zullen wij normaliter uw gegevens niet langer dan 10 jaar na een bepaalde transactie bewaren, behalve indien wij verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’, heeft u het recht om bezwaar te maken. Misschien wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen, zelfs als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, risico’s te beheren of om onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de wet. U kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor direct marketing doeleinden.

UW RECHTEN OP PERSOONLIJKE INFORMATIE EN HOE ONS TE CONTACTEREN

U heeft recht te weten dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken en ons een gratis kopie van uw informatie te vragen. U heeft het recht een kopie van bepaalde informatie te vragen die u ons verstrekt heeft. Wij kunnen u een redelijke vergoeding vragen om de informatie te verstrekken, of geen gevolg geven aan uw verzoek indien het verzoek duidelijk niet gefundeerd of excessief is. U heeft het recht van ons te eisen dat wij u niet langer marketinginformatie toesturen. U heeft het recht ons te verzoeken informatie over u te corrigeren die incompleet, niet exact of out-of-date is. U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde informatie over u te wissen, ons gebruik van uw informatie te beperken, of bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde gebruiken van uw informatie. U heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wanneer wij een verzoek ontvangen, dan kunnen wij bijkomende informatie vragen om uw identiteit te controleren. Wij zullen gevolg geven aan uw verzoek binnen de limieten van de van toepassing zijnde wetgeving.

Kortom:

 • U heeft het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die wij van u gebruiken.
 • Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen wij dit niet altijd doen en wij hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als wij op grond van de wet uw persoonsgegevens langer moeten bewaren.
 • U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
 • U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn;
 • Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens;
 • Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar ú heeft ze wel nog nodig; (bijvoorbeeld na de bewaartermijn) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvoordering)
 • Wanneer u bezwaar maakt.

Om deze rechten uit te oefenen dient u contact op te nemen met Suri-Change door te bellen naar 088 – 008 2777 of via onze mail info@surichange.nl. Wij zullen onze best doen om binnen 30 dagen aan uw verzoek gevolg te geven, maar wij hebben het recht om deze periode in bepaalde omstandigheden te verlengen. Wij zullen gevolg geven aan uw verzoek zoals door de van toepassing zijnde wetgeving voorgeschreven.

Heeft u een klacht over de manier waarop Suri-Change op uw verzoek gereageerd heeft, of over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, dan verzoeken wij u uw klacht schriftelijk in te dienen. Wij zullen uw klacht onderzoeken en in de regel binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk reageren. U kunt ook onze Privacy Verantwoordelijke contacteren op privacy@surichange.nl.

VERANDERINGEN

Suri-Change behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te veranderen. Geactualiseerde privacy-verklaringen zullen op deze website geplaatst worden wanneer wijzigingen optreden. Wij verzoeken u om deze privacyverklaring te controleren wanneer u ons bezoekt, zo heeft u de meest actuele verklaring.