Suri-Change: Essentiële financiële dienstverlener onder vuur, maar strijdbaar

3 juni 2023

ROTTERDAM – Suri-Change, een gerenommeerde financiële dienstverlener met meer dan 30 jaar ervaring, staat momenteel veelvuldig in de media. Ondanks de onterechte beschuldigingen en de recente incidenten, blijft Suri-Change vastberaden om haar belangrijke rol te vervullen bij het ondersteunen van haar klanten en de gemeenschap. Het bedrijf benadrukt dat de beschuldigingen aan haar adres ongegrond zijn en dat zij volledige medewerking verleent aan de betrokken instanties. Suri- Change heeft een beloning van 20.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van daders.

Over Suri-Change
Suri-Change bestaat al meer dan dertig jaar en biedt essentiële financiële diensten aan. Klanten kunnen via Suri-Change geld versturen naar familie en vrienden in het binnen- en buitenland. De Surinaamse munt werd van de ene op de andere dag niet-omwisselbaar verklaard. Dertig jaar geleden ontstond de behoefte voor steun van familie uit het buitenland vanwege de verarming van de Surinaamse bevolking. Suri-Change heeft zich toen ingezet om een structurele bijdrage te leveren aan de economische groei en stabiliteit van de Surinaamse economie. Zij heeft sinds haar bestaan meer dan twee miljard euro bijgedragen aan de economie van Suriname door het mogelijk maken van geldverzendingen van en naar Suriname. Inmiddels wordt deze dienst in meer dan zeventig landen aangeboden. Daarnaast levert zij diensten aan maritieme ondernemingen, ambassades en overheden. Ook voor Nederland is zij belangrijk omdat zij de toerist de mogelijkheid biedt om gelden te wisselen waardoor dit kan worden besteed. Jaarlijks wordt er circa aan zestig miljoen euro gewisseld bij Suri-Change. Betaalinstellingen hebben onterecht een imago van schimmigheid, omdat er goede wet- en regelgeving is omtrent de dienstverlening. Zij conformeren zich te allen tijde aan de Nederlandse wet- en regelgeving en staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Deze dienstverlening is van eminent belang bij migranten: zonder de geldverzendingen zullen veel personen in het binnen- en buitenland niet in staat zijn om zich te kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften en medische zorg. De dienstverlening is vooral voor migranten vanzelfsprekend en onderdeel van hun dagelijks bestaan. Ook tijdens de coronapandemie is de dienstverlening van Suri-Change niet gestopt vanwege haar belangrijke rol in het financieel verkeer. Kortom, Suri-Change is een essentiële financiële dienstverlener waarvan een deel van de Nederlandse bevolking en bedrijfsleven afhankelijk van is.

Het onderzoek van het OM
De recente aantijgingen tegen Suri-Change hebben betrekking op vermeende tekortkomingen in het tijdig melden van financiële transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Het OM beweert dat ongeveer 900 transacties in de afgelopen vijf jaar te laat zijn gemeld. Ter verduidelijking: Suri-Change verricht elk jaar tussen de 250.000 -300.000 transacties en maakt tussen de 5.500-6.500 FIU meldingen per jaar. Echter, Suri-Change heeft gedegen onderzoek uitgevoerd en heeft aangetoond dat circa vijftig procent van de vermeende te late meldingen daadwerkelijk op tijd zijn gemeld. Het bedrijf heeft voor de te late meldingen goede redenen gegeven aan het OM. Bovendien heeft Suri-Change bewijs geleverd dat de circa 100 transacties waarvan het OM beweert dat ze niet zijn gemeld, wel degelijk zijn gemeld. Het bedrijf stelt dat er andere redenen zijn waarom deze meldingen niet correct zijn verwerkt door de FIU. Tijdens een rechtszitting in april 2023 heeft Suri-Change de situatie omtrent de FIU-meldingen kunnen verduidelijken en corrigeren.

Ter vergelijking: Een ander wisselkantoor heeft meer dan 3.000 transacties niet gemeld in een kortere periode en kwam er vanaf met een bestuurlijke boete. Ook heeft dat wisselkantoor niet zo lang geleden strafvervolging afgekocht middels een overeenkomst met het OM. Het is opmerkelijk dat het OM ervoor gekozen heeft om de strafrechtelijke route te bewandelen en er niet gekozen is voor het bestuursrecht. Dit werd ook tijdens de zitting van april 2023 door de rechter gedeeld. Suri-Change heeft vertrouwen in het rechtssysteem, maar is reeds nu al schuldig verklaard in de pers.

Vastgoed
Naast de aantijgingen met betrekking tot de FIU-meldingen, wordt de directeur van Suri-Change ook geconfronteerd met vragen over zijn betrokkenheid bij vastgoedinvesteringen. De directeur van Suri-Change heeft met eigen middelen en leningen geïnvesteerd in vastgoed. Er zijn ook leningen bij Suri-Change genomen en gebruikt voor de financiering van het vastgoed. Daarnaast zijn er hypotheken afgesloten voor de financieringen. Het is dus feitelijk onjuist dat er panden voor 25
miljoen euro gefinancierd zijn met cashgeld notabene uit drugshandel zoals continue via de media wordt verteld en herhaald.

Vuurwerkexplosies
Helaas heeft Suri-Change de afgelopen week te maken gehad met een reeks vuurwerkexplosies, wat heeft geleid tot de sluiting van haar kantoren op last van de gemeenten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hoewel het begrijpelijk is dat de veiligheid van de omliggende ondernemers en inwoners prioriteit heeft, betreurt Suri-Change de duur van de sluiting. Suri-Change bestaat meer dan 30 jaar en heeft nooit enig misdrijf begaan. Het bedrijf heeft geen idee wie verantwoordelijk is voor deze vuurwerkexplosies en benadrukt dat er geen verband bestaat tussen deze incidenten en veronderstellingen over onderwereldconflicten, drugshandel of witwassen. Suri-Change heeft altijd nauw samengewerkt met instanties zoals de politie in de strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijnende criminaliteit.

Oproep richting media
Suri-Change en haar medewerkers erkennen de bezorgdheid en onrust die deze kwesties hebben veroorzaakt. Het bedrijf verzoekt de media dringend om hoor- en wederhoor toe te passen en roept op tot een eerlijke en evenwichtige berichtgeving. Suri-Change heeft vertrouwen in het rechtssysteem en hoopt op een rechtvaardige afloop van de lopende onderzoeken.

Beloning voor de gouden tip!
Als teken van vastberadenheid en toewijding aan gerechtigheid biedt Suri-Change een beloning van €20.000,00 aan voor degene die de ‘gouden tip’ kan geven over de mogelijke daders van de explosies. Tips kunnen via whatsapp verstuurd worden naar het nummer: +31 6 17451566 of per mail naar info@surichange.nl

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie inzake het onderzoek van het OM verwijzen wij u naar onze advocaat mr. Ayse Çimen, partner bij Takens Admiraal Advocaten.

Menu